IndustriALL Global Union
IndustriALL European Trade Union
Владимир Топалов - Председател на СМФ Подкрепа
Член на КТ Подкрепа от 1990 г.
Read more
Генчо Генчев - Зам. председател на СМФ Подкрепа
Председател на ФСО Подкрепа при Мини Марица Изток ЕАД. Член на КТ Подкрепа от 1990 г.
Read more
Чавдар Иванов - Федеративен секретар
Председател на РОС Подкрепа- Бобов дол. Член на КТ Подкрепа от 1990 г.
Read more
Иван Александров - Федеративен секретар.
Председател на СС Подкрепа при Асарел Медет АД. Член на КТ Подкрепа от 1990 г.
Read more
Стойчо Стойчев - Федеративен секретар.
Председател на СС Подкрепа при Рудник Трояново -3 - Мини Марица Изток ЕАД. Член на КТ Подкрепа от 1990 г.
Read more
              

Синдикална миньорска федерация "Подкрепа" е създадена на 06.02.1990 г. Тя представлява членовете на КТ „Подкрепа”, работещи в отрасъла добивна промишленост, който обхваща следните подотрасли:

  • въгледобив,
  • рудодобив,
  • нерудни полезни изкопаеми и скалооблицовъчни материали.

Синдикалните членове във въгледобива представляват приблизително 60% от работещите в отрасъла, а тези в рудодобива – 40% от работещите в отрасъла.

No entries

Free website builderuCoz