Home » 2015 » September » 8 » Декларация от Федеративния съвет на СМФ"Подкрепа"
3:15 PM
Декларация от Федеративния съвет на СМФ"Подкрепа"

 

 

  СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
   ПОДКРЕПА

СОФИЯ 1125 бул. ”Драган Цанков” 35                                        тел. 02/871-39-99,факс 02/871-38-99

Изх.№ 81/07.09.2015 г.

                                                                                                             

 ДО

       Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ,

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

       НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

     ДО Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ,

     ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

        ДО

       Г-Н  БОЙКО БОРИСОВ,

       МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ

       НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

        ДО

        Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,

        МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И  ЕНЕРГЕТИКАТА

 

        ДО  Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ,

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

        КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

                                                      Копие до:    Г-Н ДИМИТЪР МАНОЛОВ,

        ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА"

                                                                                                         

 

Декларация от Федеративния съвет

на Синдикална миньорска федерация  „Подкрепа”

 

 

    Уважаеми дами и господа,

 

на свое заседание Федеративиня съвет на СМФ „Подкрепа” разгледа състоянието       на въгледобива в страната и констатира следните факти:

 

          - неизпълнение на инвестиционните програми

          - липса на средства за Здравословни и безопасни условия на труд

          - липса на средства за ремонтни програми

          - ниска цена на добиваните въглища в страната

          - дружествата са в тежко финансово състояние, което след себе си води до невъзможност за изпълнение на производствената програма за добив на въглища през есенно- зимния период 2015-2016 г.

 

  Недостигът на средства се дължи на неразплащането от страна на топлоелектрическите централи към въгледобивните дружества. Друг тревожен факт е промяната в Закона за енергетиката , с който се налага 5% такса на приходите на производителите на ел. енергия. Това води до нарушаване на пазарни принципи и невъзможност на част от топлоелектрическите централи да имат конкурентна цена на пазара за ел. енергия. Смятаме, че налагането на 5% такса за производителите на ел. енергия, използващи местни енергийни суровини за крайно неприемливо.

 

    Уважаеми дами и господа,

 

    Федеративния съвет на СМФ „Подкрепа” настоява за:

  1. Спешни мерки , които да доведат до нормалното разплащане между въгледобивните дружества и топлоелектрическите централи.
  2.  Увеличаването на цената на въглищата, като се прилага методиката, определена за ценообразуването на въглищата.
  3. Отпадането на 5% такса за производителите на ел. енергия от местни въглища.

 

     Заявяваме, че ще използваме всички позволени  от закона средства да защитим местния въгледобив и произвежданата от него ел. енергия. По този начин ще гарантираме енергийната независимост на страната и работните си места.

 

            

                                                 За Федеративния съвет на СМФ „Подкрепа”:

                                                                                                   / инж. Вл. Топалов/

 

Category: Синдикална дейност | Views: 195 | Added by: MInors | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar