IndustriALL Global Union
IndustriALL European Trade Union

От 23 до 24 септември 2016г. в Лисабон, Португалия делегация на СМФ Подкрепа взе участие в работата на международна конференция  “Средни и малки предприятия – информиране и консултиране – иновативни предизвикателства” . Конференцията се проведе под егидата на португалския синдикат на миньорите СИМА. В конференцията взеха участие представители на синдикални и работодателски организации от 17 държави.

***

From 23 to 24 September 2016 in Lisbon, Portugal a delegation of SMF Podkrepa took part in the international conference “SMEs – Information and Consultation – Innovative Challenges”. The conference was organized by the Portuguese trade union of miners SIMA. Representatives of employers and trade union organizations from 17 countries took part in the event.

Free website builderuCoz