IndustriALL Global Union
IndustriALL European Trade Union

Изпълнителен съвет
Владимир Топалов - Председател,
Генчо Генчев - Зам.председател, Чавдар Иванов - Федеративен секретар, Иван Александров - Федеративен секретар, Стойчо Стойчев - Федеративен секретар

Контролна Комисия
Атанас Атанасов - Председател,
Цветана Караколева - член, Екатерина Манова - член

Национален стачен комитет
Тончо Тончев - Председател

Федеративен съвет
Провежда се на всеки три месеца и се състои от председателите на всички секции на федерацията или упълномощени от тях членове.

Конференция
Върховният орган на федерацията. Провежда се веднъж на четири години и избира изпълнителният съвет, контролната комисия и националният стачен комитет.

Free website builderuCoz